Znajdujesz się w: Strona główna

17.04.2015

Rośnie liczba legalnych aborcji w Polsce

 Z danych statystycznych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2013 roku wykonano 744 legalne aborcje. Najwięcej (718) po wynikach badań prenatalnych, które wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu.     więcej

15.04.2015

Krytyka homoseksualizmu wbrew prawu?

Minister Grabarczyk opowiedział się za prowadzeniem „prac legislacyjnych celem zmiany przepisów Kodeksu karnego w zakresie wprowadzenia penalizacji czynów o podłożu dyskryminacyjnym z uwagi na przesłanki: niepełnosprawności, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”. Jeżeli zmiany te zostaną wprowadzone,to każda krytyka środowisk budujących swą tożsamość wokół praktykowania zachowań homoseksualnych może zostać uznana za „przestępstwo z nienawiści ze względu na orientację seksualną”. więcej

13.04.2015

Polska ratyfikowała konwencję przemocową

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Mimo licznych protestów i zwracania uwagi przez organizacje rodzinne, na jej szkodliwe skutki. więcej

10.04.2015

Rządowy projekt ustawy dot. in vitro skierowany do komisji

Rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności został wczoraj skierowany do dalszych prac w komisji. Posłowie będą dalej pracować także nad jednym z projektów SLD ws in vitro. Drugi projekt Sojuszu oraz projekt PiS zakazujący in vitro zostały odrzucone. więcej

09.04.2015

Zatrzymaj homoseksualną cenzurę

Minister Sprawiedliwości poparł projekty zmian Kodeksu karnego, które drastycznie ograniczą wolność debaty na temat politycznych działań środowisk LGBT. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, istnieje groźba, że każda wyrazista krytyka środowisk budujących swą tożsamość wokół praktyk homoseksualnych zostanie uznana za „przestępstwo z nienawiści ze względu na orientację seksualną” więcej

08.04.2015

Sejm głosuje nad projektami ustaw dot. in vitro

Na rozpoczętym dziś, skróconym posiedzeniu Sejmu (8-9 kwietnia) posłowie zajmą się głównie prawną regulacją in vitro. Wysłuchają pięciu projektów: rządowego, PiS-u, Twojego Ruchu i dwóch SLD. więcej

Archiwum wiadomości »

Strona główna Newsletter Obrońcy Życia Magazyn "Głos dla życia" Wiadomości Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Fundacja "Głos dla życia" Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków Twój 1%

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu