Znajdujesz się w: Strona główna » Wiadomości » Art. 38 Konstytucji RP...
09 lutego 2007

Art. 38 Konstytucji RP gwarancją ochrony życia człowieka


W Parlamencie trwają konsultacje na temat zmiany Konstytucji RP w celu wzmocnienia prawnej ochrony życia człowieka. Przypominamy, że Polska Federacja Ruchów Obrony Życia stoi na stanowisku, by art. 38 Ustawy Zasadniczej brzmiał: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Za takim projektem zmiany opowiedziało się już ponad 100 tysięcy osób! W związku z pojawieniem się alternatywnych propozycji, które nie satysfakcjonują obrońców życia, Federacja skierowała specjalny apel do Prezydenta RP oraz Parlamentarzystów, by nie lekceważyli oczekiwań społecznych związanych ze zmianą Ustawy Zasadniczej.


Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wszystkich polskich Parlamentarzystów

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zwraca się z usilnym apelem o poparcie inicjatywy wzmocnienia prawnej ochrony życia człowieka w Konstytucji RP poprzez uzupełnienie jej artykułu 38, który brzmi „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” o słowa:
„od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”.

Takie doprecyzowanie art. 38. Konstytucji jest konieczne w obliczu ponawianych prób odebrania człowiekowi jego fundamentalnego prawa, jakim jest prawo do życia.

I tak w ostatnich latach krajowe lewicowe ugrupowania usiłowały pozbawić poczęte dzieci ich prawa do życia. W tym czasie wpływowe organizacje międzynarodowe wydawały rekomendacje wzywające do wprowadzenie w Polsce „swobody” zabijania nienarodzonych ludzi.

Nasilające się na Zachodzie tendencje do „legalizacji” eutanazji: ludzi chorych, niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku wymagają naszej reakcji, w tym precyzyjnego zabezpieczenia ochrony ich życia w naszej ustawie zasadniczej.

Polska, której w warunkach zniewolenia: hitlerowskiego (Verordnung z dn. 09.03.1943 r.) oraz stalinowskiego (ustawa z dn. 27.04.1956 r.) narzucono nieludzkie „prawo” dopuszczające możliwość zabijania nienarodzonych dzieci, winna mieć w Konstytucji IV Rzeczypospolitej precyzyjny, bezwarunkowy zapis zabezpieczający życie każdego człowieka:
„od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”.

Ogólnoludzki, ponadwyznaniowy imperatyw moralny, głoszący bezwarunkowy szacunek dla życia niewinnych ludzi winien znaleźć swój konkretny zapis w naszej Konstytucji.

Ufamy, że Pan Prezydent i Parlamentarzyści, którzy na przestrzeni wielu lat wielokrotnie deklarowali swoje szczególne uznanie i podziw wobec Osoby i nauczania Jana Pawła II – największego z rodu Polaków i największego obrońcy życia człowieka na świecie – wykażą swym głosowaniem, że była to ich przemyślana i szczera postawa.

dr Paweł Wosicki - prezes Zarządu
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

 

poprzedni   |   następny Wiadomości - wróć
Strona główna Newsletter Obrońcy Życia Magazyn "Głos dla życia" Wiadomości Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Fundacja "Głos dla życia" Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków Twój 1%

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu