Znajdujesz się w: Strona główna » Wiadomości » WBREW SWOJEJ MISJI?
12 października 2004

WBREW SWOJEJ MISJI?

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystąpila z pismem do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, w którym prosi o wyjaśnienie zasadniczych rozbieżności pomiędzy opinią Izby w sprawie ustawy „O świadomym rodzicielstwie” a zasadami Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Federacji NIPiP nie ustosunkowuje się do istoty projektu ustawy zezwalającej na zabijanie dzieci poczętych, co jest sprzeczna z misją pielęgniarek i położnych. Poprawki zaproponowane do ustawy przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych nie zmieniają istoty projektu.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 138 organizacji prorodzinnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zasadniczych rozbieżności pomiędzy opinią Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustawy o świadomym rodzicielstwie z dnia 16 sierpnia br., a zasadami Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązania ustawy „O świadomym rodzicielstwie” wprowadzają zabijanie dziecka poczętego na życzenie kobiety nie tylko - jak twierdzą projektodawcy - do 12 tygodnia ciąży, ale faktycznie do porodu, np. jeśli „ciąża może spowodować pogorszenie jej stanu zdrowia”. Dopuszczają także aborcję na życzenie u małoletnich dziewcząt (bez ograniczenia wieku) bez wiedzy ich rodziców; wprowadzają przymusową edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej, znoszą zakaz eksperymentów na embrionach, a także zapewniają bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych, poronnych oraz zapłodnienia in vitro. Koszt wprowadzenia projektu w życie ma wynieść ponad 2 miliardy złotych rocznie z podatków obywateli.

Rozwiązania te godzą tak w zdrowie i życie dziecka poczętego, jak i jego matki. Proponowane rozwiązania są nie tylko sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości, solidarności i humanizmu, ale naruszają także zapisy Konstytucji RP w zakresie ochrony ludzkiego życia, macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

Tymczasem opinia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nie ustosunkowuje się do istoty projektu ustawy, sprzecznego głęboko z misją pielęgniarek i położnych, lecz proponuje rozważenie pewnych poprawek, które nie zmieniają istoty projektu.

W tym kontekście trudno nie dostrzec, że wyrażona opinia jest sprzeczna m.in.: z art.1 Kodeksu etyki nakazującym pielęgniarce i położnej sprawowanie profesjonalnej opieki nad życiem i zdrowiem ludzkim, art. 3 zobowiązującym do niesienia pomocy każdemu niezależnie od istniejących pomiędzy ludźmi różnic, art. 1 (części ogólnej) wskazującym, że zasady etyczne pielęgniarki i położnej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych, art.6 nakazującym pielęgniarce i położnej działanie zawsze w interesie pacjentów szczególnie, gdy ich zdrowie lub życie mogą być zagrożone oraz z wieloma innymi zobowiązaniami tego Kodeksu etyki.

Pragniemy nadmienić, że Naczelna Rada Lekarska reprezentująca środowisko lekarzy, którzy kierują się podobnymi zasadami etycznymi jak środowisko pielęgniarek i położnych, zdecydowanie krytycznie odniosła się do projektu ustawy „O świadomym rodzicielstwie”.

Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie poruszonych w niniejszym piśmie kwestii. W kontekście opinii z dnia 16 sierpnia br. pojawia się wątpliwość, czy Kodeks etyki pielęgniarki i położnej nadal obowiązuje.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Antoni Szymański
wiceprezes
poprzedni   |   następny Wiadomości - wróć
Strona główna Newsletter Obrońcy Życia Magazyn "Głos dla życia" Wiadomości Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Fundacja "Głos dla życia" Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków Twój 1%

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu